English Shqip   

Qe nga data 23.12.2013 ne Kosove pran Qendres kosovare per Psikoterapi Pozitive jane certifikuar 7 student me titullin Psikoterapeut Pozitiv te Certifikuar ne nivelin Master, titull qe eshte licencuar nga Asociacioni Boteror per Psikoterapi Pozitive-WAPP ne Wiesbaden te Gjermanise.

Keta jane:

1. Arton Ademi
2. Arber Zeka
3. Filloreta Bokshi
4. Azra Latifi
5. Nebahate Zeka
6. Valbone Ramaj-Belallari
7. Besnik Kadriu