English Shqip   

Ju informojme se Moduli i II(dytë)  ne Nivelin Master do te mbahet nga data 13, 14 dhe 15 Prill 2018.  Trajner do të jete Dr. Arno Remmers, trajneret ndërkombëtar nga Gjermania, njeheirt edhe anetar i Bordit te WAPP-it. Tema e Modulit do te jete Dinamika e Konflikteve me theks te veqant ne perdorimin e Inevntarit WIPPF.  Dita e parë e trajnimit do të fillon prej orës 12.00-19.00, kurse dy ditët e fundit do të fillojnë prej orës 9.30-18.00. Të interesuarit rekomandohen të regjistrohen në webfaqen; www.kosovapositive.org  ose në emailin: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it