English Shqip   

Moduli i trete(III) në Nivelin Bazik do te fillon me 03,04 dhe 05 Shkurt 2017. Dita e parë, e Premte,  fillon prej orës 14.00 deri më 19.00 kurse dita e dytë dhe e tretë do fillojnë prej orës 9.30-18.00. Trajnimin do të mbaj Enver Cesko, trajneri me licenc ndërkombëtare dhe njëherit anëtar i Bordit në shoqatën botërore për psikoterapi pozitive-WAPP.

Regjistrimin mund të bëni në faqen tonë ose të dërgoni email në adresën elektronike E-: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it