English Shqip   

Qendra Kosovare per Psikoterapi Pozitive dhe Transkulturore QKPP, fillon me organizimin e Kursit Bazik per grupin e rinje. Te gjithe te interesuarit qe jane nga fushat e shkencave psikologjike, mjekesore,sociale, pedagogjike si studentet te cilet jane ne studime ne shkencat shoqerore, mund te applikojne ne kete trajnim qe perbehet prej kater moduleve. Moduli i pare i trajnimit fillon me daten 8 Shtator 2017 duke filluar prej ores 14.00. Moduli eshte tri dite dhe perfundon me 10 Shtator 2017. Te gjihe pjesemarresit ne trajnim pas cdo moduli do te marin certifikate per pjesemarrje e neneshkruar nga QKPP. Kurse pjesemarresit qe perfundojne 4 modulet do te certifikohen nga Associacioni Boteror per Psikoterapi Pozitive dhe Transkulturore nga Gjermania. Qendra Kosovare per Psikoterapi Pozitive dhe Transkulturore QKPP eshte i akredituar nga Associacioni Boteror per Psikoterapi Pozitive me seli ne Wiesbaden te Gjermanise.

Pagesa per nje modul tri ditor eshte 50 Euro. Per detalet e metejme mund te gjeni edhe ne webfaqen ose ne facebook tone qe eshte www.facebook.com/psikoterapia.kosovare/.     

Te gjithe te interesuarit duhet te regjistrohen ne webfaqen tone. Per me shume informata ju mund te vizitoni edhe Qendren tone qe ndodhet ne Dardani mbi Kurriz.